Om oss

Naturskyddsföreningen i Kalix består av ett antal miljöengagerade Kalixbor som arbetar för att få allmänheten att bli intresserade av att bevara natur, värna natur och njuta av vår fina natur i Kalix ex. genom att delta på våra utflykter.

Kontaktlista:

Styrelsen 2018-2019

Ordförande/Postmottagare
Christer Nilsson
Tel: 0923-10106
Mobil: 070-8730106
Mail: christer.nilsson@kalix.se

Sekreterare
Rose-Marie Henriksson
Tel: 0923-671351
Mobil: 070-2638570
Mail: rose-hen@hotmail.com

Kassör
Kerstin Haraldsson
Mobil: 070-264 4646
Mail: kerstin.hson@gmail.com

Övriga ledamöter
Johan Lindquist
Tel: 0923-671048
Mobil: 073-8196016
Mail: info@fornjot.se

Markku Nykänen
Mobil: 070-680 96 06
Mail: markku.t.nykanen@gmail.com

Annika Asplund
Mobil: 073-833 02 25
Mail: asplund89@live.se

Sven Nordlund
Mobil: 070-592 90 08
Mail: sven.n@telia.com

Suppleant
Mattias Johansson
Mobil: 070-209 03 90
Mail: bjumis@gmail.com

Uppdaterat: 2018.03.21