Om oss

Naturskyddsföreningen i Kalix består av ett antal miljöengagerade Kalixbor som arbetar för att få allmänheten att bli intresserade av att bevara natur, värna natur och njuta av vår fina natur i Kalix ex. genom att delta på våra utflykter.

Kalix Naturskyddsförenings styrelse 2024

Talesperson

Markku Nykänen

Sekreterare
Rose-Marie Henriksson

Kassör
Kerstin Haraldsson

Ledamot
Ulf Berglund
Markku Nykänen
Johan Lindquist

Suppleant
Britt-Inger Nordström
Madelene Berglund

Uppdaterat: 2020.11.09

Webbmaster: Uffepuff