Senaste nytt

Årsmöte onsdag den 28 februari kl. 18.30 i Elvagården vid kyrkan. Sven Nordlund visar bilder och berättar om djur och natur. Du kan även köpa hans bok: Storön i alla väder. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkommen!

SNFprogram-18 pdf

Är du intresserad av rovdjur? Vill du vara med i en rovdjursgrupp? Nu söker Naturskyddsföreningen i Norrbottens län efter intresserade medlemmar att ingå i två länsövergripande grupper; dels i en vattengrupp, dels i en rovdjursgrupp. Om du vill vara med i någon av grupperna, ta kontakt med kontaktpersonen i resp. grupp:                                                                                                     Vattengrupp: Per Lundbäck, 073-082 73 62, per_lundback@telia.com Rovdjursgrupp: Peder Andersson, 070-603 96 16, karlpederandersson69@hotmail.com

Hej Naturintresserad!

 

Vi är en lokal del av Svenska Naturskyddsföreningen. Vår verksamhet bygger framförallt på naturvård samt gemensamma utflykter i Kalix. Föreningen har samarbete med andra ideella organisationer  som arbetar inom natur och friluftslivsområdet såsom Ornitologiska föreningen, Norrbottens floa, Friluftsfrämjandet. Vill du veta mer om verksamheten eller kanske engagera dig lokalt, kontakta vår ordförande. Se under rubriken Om oss

Naturskyddsföreningen i Kalix

– ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.

– bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Kalix kommun