Svampexkursion

Svampexkursion (Rammelberget)
Lördag 15 september kl. 13.00.
Samling kyrkans parkering.
Utrustning: Grova skor, korg/papperspåse, svampkniv/brödborste.
Ledare: Jan Ahlm tel. 073-0282733
Vid regn inställs exkursionen och
flyttas till lördagen 22 september kl.13.00.

Ormspaning

Ormspaning, tisdag 1 maj kl. 10.00.
Möt ett tidigt vårtecken med slingrande huggormar,
när snön ännu ligger kvar fläckvis.
Huggormarnas långsamma ringlande är en upplevelse!
Samling: Djuptjärnsskolans parkering.
Ledare: Christer Nilsson, tel. 0923-10106
Medtag fika!

Senaste nytt

Årsmöte onsdag den 28 februari kl. 18.30 i Elvagården vid kyrkan. Sven Nordlund visar bilder och berättar om djur och natur. Du kan även köpa hans bok: Storön i alla väder. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkommen!

SNFprogram-18 pdf

Är du intresserad av rovdjur? Vill du vara med i en rovdjursgrupp? Nu söker Naturskyddsföreningen i Norrbottens län efter intresserade medlemmar att ingå i två länsövergripande grupper; dels i en vattengrupp, dels i en rovdjursgrupp. Om du vill vara med i någon av grupperna, ta kontakt med kontaktpersonen i resp. grupp:                                                                                                     Vattengrupp: Per Lundbäck, 073-082 73 62, per_lundback@telia.com Rovdjursgrupp: Peder Andersson, 070-603 96 16, karlpederandersson69@hotmail.com

Hej Naturintresserad!

 

Vi är en lokal del av Svenska Naturskyddsföreningen. Vår verksamhet bygger framförallt på naturvård samt gemensamma utflykter i Kalix. Föreningen har samarbete med andra ideella organisationer  som arbetar inom natur och friluftslivsområdet såsom Ornitologiska föreningen, Norrbottens floa, Friluftsfrämjandet. Vill du veta mer om verksamheten eller kanske engagera dig lokalt, kontakta vår ordförande. Se under rubriken Om oss

Naturskyddsföreningen i Kalix

– ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.

– bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Kalix kommun