Senaste nytt

Miljövänliga veckan inbjuder till träff!

Hur farliga är vardags-kemikalierna? 4 oktober 18.30 – 20.30. Studiefrämjandet, Centralgatan 13. Läs mer: miljovanliga-veckan

Är du intresserad av rovdjur? Vill du vara med i en rovdjursgrupp? Nu söker Naturskyddsföreningen i Norrbottens län efter intresserade medlemmar att ingå i två länsövergripande grupper; dels i en vattengrupp, dels i en rovdjursgrupp. Om du vill vara med i någon av grupperna, ta kontakt med kontaktpersonen i resp. grupp:                                                                                                     Vattengrupp: Per Lundbäck, 073-082 73 62, per_lundback@telia.com Rovdjursgrupp: Peder Andersson, 070-603 96 16, karlpederandersson69@hotmail.com

Hej Naturintresserad!

 

Vi är en lokal del av Svenska Naturskyddsföreningen. Vår verksamhet bygger framförallt på naturvård samt gemensamma utflykter i Kalix. Föreningen har samarbete med andra ideella organisationer  som arbetar inom natur och friluftslivsområdet såsom Ornitologiska föreningen, Norrbottens floa, Friluftsfrämjandet. Vill du veta mer om verksamheten eller kanske engagera dig lokalt, kontakta vår ordförande. Se under rubriken Om oss

Naturskyddsföreningen i Kalix

– ordnar utflykter, naturvandringar, bildvisningar, diskussioner och utställningar.

– bevakar planärenden och andra miljöaspekter inom Kalix kommun

SNFprogram2016